Ansætter du praktikanter eller lignende i tech-virksomheder?

Scenarie

Du sidder i HR-afdelingen i en større Tech-virksomhed, der løbende har praktikanter inden for både IT- og ingeniørfelterne hos virksomheden. Det gør I naturligvis for at kunne finde nye talenter, men også for løbende at udvikle jer som virksomhed og stille jer bedre over for konkurrenterne.
I ansætter en studerende, der kommer med en ingeniørbaggrund, og han klarer opholdet til UG – efterfølgende opstår der dog problemer. I finder efter praktikopholdet ud af, at han faktisk var udsendt af en større konkurrerende virksomhed, der nu har mulighed for at kopiere jeres unikke IP og patent, fordi praktikanten formåede at tilgå fortrolig information under sit ophold.

Er I en videregående uddannelse med kritiske studier eller en virksomhed der tager mod praktikanter, som potentielt skal håndtere følsomme oplysninger.
Så er et baggrundscheck noget for jer

Hvis der ikke foretages et baggrundstjek af studerende for at undgå eksempelvis industrispionage, kan det have alvorlige konsekvenser for vores uddannelsesinstitutioner, virksomheder og samfund som helhed. Nogle af disse konsekvenser er:

  • Tab af erhvervshemmeligheder, med andre ord viden om produktion, indkøb og salg af særlig betydning for konkurrenceevnen, eksempelvis kundelister, markedsanalyser og produktionsmetoder, der vil stiller jer i en ugunstig position i forhold til jeres konkurrenter
  • Tab af intellektuelle rettigheder, i form af eksempelvis beskyttede ideer, opfindelser, design, mv., som kan have store konsekvenser for både konkurrenceevne, omsætning og forskning.
  • Tab af markedsandele, som følge af at jeres position og indtjening på et bestemt marked bliver kompromitteret og efterfølgende blive udfordret eller overtaget af konkurrenter, der har fået adgang til følsomme oplysninger eller forskningsresultater.
  • Tab af tillid og omdømme. Troværdighed er i vores verden en af de vigtigste ressourcer, der ikke bare kan måles, og derfor er det også noget af det farligste at miste over for kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og offentligheden som helhed. Tilliden til et brand, en virksomhed eller en institution kan blive nedbrudt eller helt ødelagt, hvis I bliver udsat for spionage eller lækage af fortrolige data.

 

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på risikoen for industrispionage og at tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte informationssikkerheden. Det gælder både i forhold til udenlandske studerende, som kan have skjulte motiver eller agendaer, men også danske studerende, der på samme måde kan have en interesse i at få adgang til følsomme oplysninger.

 

I som institution eller virksomhed har et ansvar for at beskytte følsomme oplysninger og forskningsresultater, som kan have strategisk, militær eller kommerciel betydning og dermed interesse for andre lande eller aktører. Derfor tilbyder vi at gennemføre et baggrundstjek af alle udenlandske og danske studerende, som skal ansøge om visum, opholdstilladelse og studieplads eller praktikplads hos jer.

Formålet med baggrundstjekket er at sikre, at de studerende ikke har nogle skjulte motiver eller agendaer, som kan indebære spionage eller forsøg på at skaffe sig adgang til jeres følsomme oplysninger eller forskningsresultater. Dette er i overensstemmelse med jeres akademiske integritet, generelle etik og lovgivning.

Baggrundstjekket består af følgende trin:

  • Udfyldelse af et ansøgningsskema med personlige oplysninger, uddannelsesbaggrund, studieformål og -planer. Udenlandske studerende vil desuden blive bedt om at redegøre for tidligere ophold i Danmark eller andre lande, eventuelle tilknytninger til udenlandske organisationer eller myndigheder mv.
  • Indsendelse af relevante dokumenter, som kan bekræfte de oplysninger, der er angivet i ansøgningsskemaet. Eksempelvis eksamensbeviser, anbefalinger, pas, invitationer fra danske institutioner eller virksomheder mv.
  • Gennemførelse af et interview med vores sikkerhedsansvarlige eller en anden repræsentant fra vores organisation, som vil stille yderligere spørgsmål om de studerendes baggrund, motivation og planer.
  • En afgørelse fra vores organisation om hvorvidt den studerendes baggrundstjek kan godkendes eller ej. For udenlandske studerende kan dette naturligvis også afhængige af blandt andet godkendelse af visum, opholdstilladelse eller studie- eller praktikplads fra anden side.

Baggrundstjekket kan tage flere uger eller måneder afhængigt af den studerendes situation og de dokumenter, de skal fremskaffe, men vi gør alt hvad vi kan for at holde behandlingstiden på et minimum. Vi beder om forståelse og tålmodighed fra den studerendes side.

Vi understreger også, at baggrundstjekket ikke er en diskrimination eller mistillid over for hverken de udenlandske eller danske studerende. Det er en nødvendig og rimelig foranstaltning for at sikre vores informationssikkerhed og forebygge spionage. Vi respekterer de studerendes privatliv og behandler deres oplysninger fortroligt. Efter endt baggrundstjek vil al information om vedkommende på behørig vis blive destrueret jfr. gældende lovgivning.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer om vores baggrundstjek eller informationssikkerhed, er du velkommen til at kontakte os på 31241562 eller bntt@globalsecurityjob.com.

Skriv en email til os

Har du spørgsmål?

Så tøv ikke med at kontakte os – vi sætter en ære i hurtigt at kunne besvare komplekse spørgsmål og forespørgsler og med vores specialicerede baggrund i security kan vi svare på langt det meste, samt hjælpe dig med at afdække eventuelle edgecases eller faldgruber.  

Vil du gerne ringes op af en af vores dygtige medarbejdere? 
Skriv dit telefonnummer og hvornår du har bedst mulighed for at tale med os i besked-feltet, så kontakter vi dig i det angivne tidsrum.