Underleverandør til Forsvaret

Scenarie

Forestil dig, at du skal gøre rent hos Forsvaret.
Du har naturligvis et par kyndige rengøringsassistenter du stoler helt og holdent på, som du ønsker at sætte på opgaven, da de skal have adgang til kontorer hvor der potentielt forefindes fortroligt materiale. For overhovedet at kunne komme i gang, skal de muligvis sikkerhedsgodkendes. Problemet er bare, at en sikkerhedsgodkendelse i gennemsnit tager 6 måneder at få. Jeres kontrakt begynder nu

– Hvad gør du?

Hvis du som arbejdsgivere får foretaget et baggrundstjek, af de medarbejdere, som du har påtænkt opgaven, får du styr på det helt basale og har mulighed for at sortere de værste problemer fra inden opgaven overhovedet går i gang og derved undgår du at få opsagt kontrakten på grund af småting, der kunne være fanget i opløbet.

Som underleverandør til Forsvaret kan en konsekvens ved ikke at udføre et gennemgående baggrundstjek på dine medarbejdere være alvorlige, da det kan have betydning for store dele af din forretning, fordi det kan:

  • Medføre, at du som underleverandør ikke får sikkerhedsgodkendelsen af dine medarbejdere, og dermed din virksomhed, på plads, hvilket dermed betyder at I ikke kan få adgang til eller få udleveret klassificeret information. Det kan have den konsekvens, at du ikke kan indgå eller opfylde kontrakter med Forsvaret.
  • Medføre, at du som underleverandør ikke får kendskab til de sikkerhedsmæssige aspekter og krav, der gælder for levering af varer eller tjenesteydelser til Forsvaret. Dette kan resultere i, at du ikke vil være i stand til at overholde lovgivningen, standarderne eller de indgåede aftaler.
  • Medføre, at du ikke får mulighed for at vise netop de kompetencer, kvaliteter og den troværdighed du besidder overfor Forsvaret og andre potentielle kunder. Dette kan koste dig konkurrencefordele, markedsandele eller udviklingsmuligheder.
  • Konsekvensen ved ikke at lave baggrundstjek på dine medarbejdere kan desuden i al sin enkelthed påvirke Forsvarets evne til at løse egne opgaver og derved sikre landets forsvar og sikkerhed. Derfor kan du med et baggrundstjek bidrage til at reducere risikoen for fejl, forsinkelser eller kompromittering af forsvarets materiel, personel eller informationer.

 

Baggrundstjek er særligt vigtige for underleverandører ved forsvaret, fordi de kan:

  • Sikre, at du som underleverandør lever op til forsvarets høje krav til sikkerhed, kvalitet og pålidelighed. De kan minimere risikoen for fejl, forsinkelser eller kompromittering af forsvarets opgaver og materiel.
  • Sikre, at du bidrager til Forsvarets strategiske mål om at styrke dansk forsvar og sikkerhed, både nationalt og internationalt. Samtidig kan de medvirke til at undgå konflikter med forsvarets interesser, værdier eller alliancer.
  • Sikrer, at du som underleverandør har de nødvendige kompetencer og kapaciteter til at levere innovative og højteknologiske løsninger til forsvaret. Det betyder, at du kan sikre din konkurrenceevne, markedsandele og udviklingsmuligheder.

Vores baggrundstjek bliver udført på forskellige måder, alt efter hvilket behov der er – en vej kan eksempelvis være indhentning af offentligt tilgængelige oplysninger. Men det er i sagens natur altoverskyggende at gældende lovgivning altid følges og at der er styr på etikken omkring baggrundstjek. Det betyder blandt andet at der altid indhentes samtykke fra den konkrete person, før der bliver foretager et baggrundstjek.

Så hvad kan du få ud af et baggrundstjek? Helt simpelt: vi kan få dig til at sove roligt om natten og give dig en fordel over for kunden og/eller konkurrenten. Vi kan grave dybt og se om den enkelte kandidat skjuler eksempelvis finansielle udfordringer eller om der rent faktisk er styr på uddannelsen. Vi får informationer fra mere end 500 specifikke kilder på tværs af platforme og vi kan scanne mere end 3 milliarder medier i verden. Det betyder at vi kan lave baggrundstjek på ca. 1,5 milliarder mennesker – et tal der stiger hver eneste dag – året rundt. Der kan ligeledes scannes for sanktionerede personer og meget, meget mere.

Skriv en email til os

Har du spørgsmål?

Så tøv ikke med at kontakte os – vi sætter en ære i hurtigt at kunne besvare komplekse spørgsmål og forespørgsler og med vores specialicerede baggrund i security kan vi svare på langt det meste, samt hjælpe dig med at afdække eventuelle edgecases eller faldgruber.  

Vil du gerne ringes op af en af vores dygtige medarbejdere? 
Skriv dit telefonnummer og hvornår du har bedst mulighed for at tale med os i besked-feltet, så kontakter vi dig i det angivne tidsrum.