Underleverandør til Rigspolitiet

Scenarie

Forestil dig et scenario hvor du som håndværker er en del af entreprisen på en større renovering af en af Rigspolitiets bygninger.
Som en del af arbejdet har du fået adgang til politiets kontorer og dermed potentielt fortroligt materiale og personfølsomme oplysninger. Det kræver sikkerhedsgodkendelse. Inden du får den, er du helt sikkert i gang med dit arbejde, da det at få en sikkerhedsgodkendelse er en langsommelig proces.

– Hvar gør du?

Det betyder, at du risikerer at miste din kontrakt, hvis sikkerhedsgodkendelsen ikke går igennem, også selvom du allerede har påbegyndt arbejdet. Derfor er vores anbefaling: Undgå usagte sandheder om fortiden og få et baggrundstjek hos os.

Der er desværre eksempler på at det er gået galt, hvor det kunne være blevet taget i opløbet. Det vil vi gerne hjælpe dig og din virksomhed med, så du undgår ubehagelige overraskelser og tab af omsætning. Det betyder at du kan sove roligt om natten og med tryghed lade dine medarbejdere gå på sikrede arbejdspladser, hvor der er adgang til hemmeligholdt materiale, lige meget hvilken type.

 

Som underleverandør til Rigspolitiet kan konsekvensen ved ikke at udføre et baggrundstjek være omfattende og have stor betydning for din forretning, fordi det kan:

  • Medføre, at du som underleverandør ikke får mulighed for at byde på eller vinde udbud fra Rigspolitiet fremadrettet. Det kan altså forhindre dig i at indgå eller opfylde kontrakter med Rigspolitiet.
  • Medføre, at du ikke får kendskab til de juridiske, etiske og sikkerhedsmæssige krav, der gælder for levering af varer eller tjenesteydelser til Rigspolitiet.
  • Medføre, at du ikke får opbygget den nødvendige tillid, respekt eller anerkendelse hos Rigspolitiet og andre potentielle kunder. Det kan med andre ord have stor betydning for at opnå konkurrencefordele, markedsandele og udviklingsmuligheder.

Konsekvensen ved ikke at lave baggrundstjek kan også påvirke Rigspolitiets evne til at løse sine opgaver og sikre landets lov og orden. Derfor kan du med et baggrundstjek bidrage til at mindskerisikoen for fejl og forsinkelser eller generelt kompromittere Rigspolitiets materiel, personel eller informationer.

  •  

Baggrundstjek er særligt vigtige for underleverandører ved Rigspolitiet, fordi de kan:

  • Sikre, at du lever op til Rigspolitiets høje krav til sikkerhed, kvalitet og krav til pålidelighed.
  • Reducere risikoen for fejl, forsinkelser eller kompromittering af Rigspolitiets opgaver og materiel.
  • Sikre, at du bidrager til Rigspolitiets strategiske mål om at opretholde lov og orden, forebygge og bekæmpe kriminalitet, samt beskytte borgernes frihedsrettigheder.
  • Sikre, at du undgår konflikt med Rigspolitiets interesser, værdier eller regler.
  • Sikre, at du har de nødvendige kompetencer og kapaciteter til at levere effektive og professionelle løsninger til Rigspolitiet.
  • Bidrage til øget konkurrenceevne, markedsandel eller udviklingsmuligheder hos din virksomhed.

Baggrundstjek kan udføres på forskellige måder, eksempelvis gennem indhentning af offentligt tilgængelige oplysninger. Det er naturligvis altafgørende at følge lovgivningen og etikken omkring baggrundstjek, og derfor indhentes der altid samtykke fra de involverede parter, før der foretages et baggrundstjek.

Skriv en email til os

Har du spørgsmål?

Så tøv ikke med at kontakte os – vi sætter en ære i hurtigt at kunne besvare komplekse spørgsmål og forespørgsler og med vores specialicerede baggrund i security kan vi svare på langt det meste, samt hjælpe dig med at afdække eventuelle edgecases eller faldgruber.  

Vil du gerne ringes op af en af vores dygtige medarbejdere? 
Skriv dit telefonnummer og hvornår du har bedst mulighed for at tale med os i besked-feltet, så kontakter vi dig i det angivne tidsrum.